Na osnovu Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini Mali Zvornik a u vezi sa članom 117. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ br. 10/2016), kojim je definisana dinamika dostavljanja dokumentacije, pozivaju se organizacije u oblasti sporta sa sedištem u opštini Mali Zvornik, da do 07.09.2022. godine „Sportskom savezu Drina“, dostave svoje predloge programa za narednu godinu, da bi se stekao uslov da Predlog programa kluba bude predložen za finansiranje u opštini.

Obrasce možete preuzeti u linku ispod ovog teksta, svi obrasci moraju biti elektronski popunjeni.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja predloga programa za 2023. godinu zainteresovani se mogu obratiti „Sportskom savezu Drina“.

Formular