Мали Зворник, 16.03.2020. године 

Завод за јавно здравље Шабац ће у складу са чланом 343. Кривичног законика (“Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005-испр., 107/2005-испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012 и 104/2013),  који се односи на кривично дело „Изазивање панике и нереда“, покренути кривични поступак пред надлежним одговарајућим органима против свих лица која  износе у јавост  неовлашћене и нетачне информације о тренутној  епидемиолошкој ситуацији у Србији  везано за појаву Корона вируса.

Под тим се подразумевају сва она лица која  изношењем или преношењем лажних вести или тврђења изазивају  панику, или теже нарушавају јавни  ред и  мир или осујећују или значајније ометају спровођење одлука и мера државних органа или организација које врше јавна овлашћења. 

 ВД директор
МСц др Бранко М. Вујковић