Међународно тестирање ученика средњих школа (ПИСА), од 29. до 31. марта, обављено је у Малом Зворнику, у просторијама Центра за развој иновација.

Учествовала су укупно 42 ученика, распоређена у 3 групе.

Реализоване су укупно 3 сесије, у трајању од по 3 сата.

ПИСА тестирање спроведено је у циљу утврђивања припремљености ученика за живот, постигнућа која су остварили у читању, науци, математици и креативном мишљењу.

Учествовали су ученици из 85 земаља, међу којима и из Србије.

На овај начин прикупљени су подаци о образовној пракси у земљама учесницама, који служе да школама, образовним системима и владама укажу на области у образовању које је неопходно унапредити.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић