01.03.2017.

Светски дан цивилне заштите, 01. март, у Малом Зворнику обележен је седницом Општинског штаба за ванредне ситуације, на којој је презентован начин организовања и функционисања цивилне заштите у Србији. У оквиру презентације истакнуто је да цивилна заштита у Републици Србији, после више од две деценије, поново добија на значају и интензивно се ради на њеном јачању.

Поводом обележавања Светског дана цивилне заштите, командант  Штаба за ванредне ситуације и председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић  указао је на важност обучености и спремности локалне заједнице за деловање у ванредним ситуацијама.

„Овај важан датум прилика је да преиспитамо сопствене снаге и слабости за деловање у ванредним ситуацијама и подигнемо ниво свести о улози и значају цивилне заштите“, рекао је Јевтић.

Он је подсетио да је у циљу побољшања услова за ефикасно деловање у ванредним ситуацијама у Малом Зворнику, буџетом општине за 2017. годину, предвиђена израда пројектно техничке документације за успостављање система функционисања радио станица у свим месним заједницама и веза са Штабом, у случају елементарних непогода.

 Обележавање 1. марта, Светског дана цивилне заштите, установљено је 1990. године, одлуком Генералне скупштине Међуародне организације цивилне заштите (ИЦДО), са циљем да се скрене пажња широј јавности на витални значај цивилне заштите и развијања свести о значају припремљености за превентивне и самозаштитне мере и поступке у случају елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других несрећа и опасности.

Према међународним стандардима, цивилна заштита представља организован одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину. Она представља целовит систем и најшири облик организовања, припремања и учешћа становништва у хуманитарним активностима и задацима заштите и спасавања.

За обележавање овог дана узет је датум ступања на снагу Статута Међународне организације за цивилну заштиту, 01. март 1972. године, који је регистрован при Секретаријату Уједињених нација, у складу са Повељом УН.

{gallery}2017/2017-03-01_dan_civilne_zastite{/gallery}