У општини Мали Зворник укинутa je ванреднa ситуацијa којa je због отежаног водоснабдевања у селима узводно од хидроелектране „Зворник“ билa на снази од маја 2014. године, као и ванредна ситуација уведена на читавој територији општине у септембру 2022. године, услед недостатка воде и спровођења оперативних мера заштите и спасавања.

Одлуку о томе донео је председник општине, Зоран Јевтић, у понедељак, 06. фебруара, на предлог општинског Штаба за ванредне ситуације, јер су престали да постоје разлози због којих су поменуте ванредне ситуације проглашене.

Он је рекао да су се услови за укидање ванредних ситуација стекли стављањем у функцију новоизграђеног водовода  Доња Трешњица – Читлук и обезбеђивањем одговарајућег водоснабдевања на читавој територији општине.

Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници у понедељак донео је и неколико закључака у циљу остваривања већих уштеда енергије на нивоу локалне заједнице.

У складу са овим закључцима, Основна школа “Бранко Радичевић“, Средња школа и Предшколска установа „Црвенкапа“ из Малог Зворника задужене су да Јавном комуналном предузећу “Дрина“ доставе предлоге за редукцију грејања у просторијама у периодима када установе не раде.

У циљу уштеде електричне енергије, предвиђена је редукција рада ЛЕД уличне расвете на територији општине.

Општинска управа општине Мали Зворник задужена је да од привредног субјекта “Хомнет“ доо из Лознице, које је извршило инсталирање система ЛЕД расвете, у року од 5 дана затражи и обезбеди податке о начину уштеде енергије за ЛЕД расвету.

У складу са обавезом општине да формира стручно – оперативне тимове Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник, намењене за деловање у случају различитих потенцијалних опасности, Општинска управа општине Мали Зворник задужена је да у што краћем року образује поменуте тимове и достави Штабу податке о њима, укључујући детаљан опис задатака сваког тима.

Наведено је да је у општини Мали Зворник у складу са обављеним проценама различитих ризика утврђено 20 потенцијалних опасности, те да је на основу тога, према наменама, предвиђено формирање 12 стручно – оперативних тимова.

На заседању општинског Штаба за ванредне ситуације у Малом Зворнику разговарано је и о неопходним мерама за спречавање угрожавања водоснабдевања са изворишта „Шипад“, као и становништва и објеката у наведеном брањеном подручју.

Ради тога, Општинска управа општине Мали Зворник и ЈКП “Дрина“ из Малог Зворника задужени су да доставе Штабу списак планских аката и предлог активности у вези иницијативе за вршење евакуације површинских вода из брањеног подручја обалоутврде уз реку Дрину у месној заједници Доње Насеље, с циљем трајног решавања овог проблема.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић

Закључци са седнице Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник:

Број:820-09/1 – Закључак којим се предлаже председнику општине Мали Зворник да укине ванредну ситуацију на целој територији општине Мали Зворник, односно да укине Одлуку о проглашењу ванредне ситуације број 06-725 од 14.05.2014. године

Број:820-09/2 – Закључак којим се предлаже председнику општине Мали Зворник да укине ванредну ситуацију на целој територији општине Мали Зворник, односно да укине Одлуку о проглашењу ванредне ситуације број 06-1350 од 06.09.2022. године.

Број:820-09/3 – Закључак којим се задужују Општинска управа општине Мали Зворник и ЈКП “Дрина“ Мали Зворник, да доставе Штабу предлог активности и списак планских аката, а у вези иницијативе вршења евакуације површинских вода из брањеног подручја обалоутврде уз реку Дрину у МЗ Доње Насеље.

Број:820-09/4 – Закључак којим се задужују Основна школа “Бранко Радичевић“, средња школа и предшколска установа са територије општине Мали Зворник, да дају предлог ЈКП “Дрина“ Мали Зворник, да се у периодима када се не ради изврши редукција енергије, а ради уштеде исте.

Број:820-09/5 – Закључак којим се задужује Општинска управа општине Мали Зворник, да привредном субјекту “ХОМНЕТ“ ДОО Лозница  упути Допис, како би исти доставио податке у року од 5 дана, а везано за начин уштеде енергије за ЛЕД расвету на територији општине Мали Зворник.

Број:820-09/6 – Закључак којим се задужује Општинска управа општине Мали Зворник, да у што краћем року образује стручно оперативне тимове Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник и да их достави Штабу.

Одлука број: 06-165/2023 – Одлука о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Мали Зворник

Одлука број: 06-166/2023 – Одлука о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Мали Зворник