У месним заједницама Амајић и Цулине обновљена су и уређена два дечја игралишта.

У оквиру адаптације простора за игру најмлађих, саниране су постојеће справе и уграђене нове, изграђена постоља за дрвене справе, набављене и постављене канте за смеће, те покренут поступак сертификације игралишта.

Обнова дечјих игралишта извршена је у оквиру пројекта „Мали Зворник по мери грађана“, на предлог неформалних група грађана наведених месних заједница.

Уређење игралишта у Амајићу коштало је 291.000 динара, а у Цулинама 327.000 динара.

Грађани су учествовали у извођењу радова у износу од 10 посто укупне вредности уређења игралишта.

У прилогу текста су фотографије које сведоче о изгледу игралишта пре уређења, за време радова и по завршетку.

Председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, најавио је да ће локална самоуправа настојати да у наредном периоду наведена игралишта у Амајићу и Цулинама уреди по угледу на игралишта чију изградњу на подручју општине финансира Влада Швајцарске, напомињући да је у месним заједницама актуелна изградња и уређење 7 стандардизованих дечјих игралишта и да је намера општине да свака месна заједница има бар по један адекватно уређен простор намењен за игру најмлађих.

Укупно 9 различитих активности и радова на територији општине у текућој години обухваћено је пројектом „Мали Зворник по мери грађана“, а за ове намене опредељено је укупно 5.200.000 динара, од чега су 4.000.000 динара средства општине, а преосталих 1.200.000 динара донација Владе Швајцарске, која је наведени пројекат подржала кроз Програм реформе пореза на имовину и који општина Мали Зворник, уз подршку Швајцарске агенције за развој (SDC), реализује од 2018. до 2021. године.

Јевтић је рекао да су радове у месним заједницама у оквиру пројекта „Мали Зворник по мери грађана“ предложили грађани на позив локалне самоуправе средином протекле године и своје предлоге подржали потписима.

Он је навео да му је веома драго што су грађани показали велико интересовање за учешће у пројекту, да овакав начин рада општина раније није практиковала, али да се испоставио као веома добар и да верује да ће грађани убудуће још активније учествовати у одлучивању о трошењу новца из буџета и унапређењу услова за живот у локалној заједници.

Јавни позив за доделу средстава за реализацију предложених радова спроведен је током августа 2020. године, након чега је комисија општине разматрала приспеле предлоге и изабрала оне који су испунили прописане критеријуме.

Љиљана Ристановић

 

Амајић

Цулине