На основу члана 15. и 58. Закона о локалним изборима („Службени гласник PC“, број 129/2007 и 51/2011), Изборна комисија општине Мали Зворник, на седници одржаној 07. марта 2016. године, донела је ОДЛУКУ о утврђивању образаца за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Мали Зворник расписане за 24. април 2016. године. 

Овом Одлуком утврђују се обрасци за спровођење појединих изборних радњи за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Мали Зворник расписане за 24. април 2016. године, који се могу преузети на следећим линковима:

     1) Образац O-l/2016 – Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Мали Зворник;

     2) Образац O-2/2016- Овлашћење за предају изборне листе; 

     3) Образац O-3/2016 – Изјава о давању сагласности за носиоце изборне листе;

     4) Образац O-4/2016 – Изјава о прихватању кандидатуре за одборнике Скупштине општине Мали Зворник; 

     5) Образац O-5/2016 – Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини општине Мали Зворник;

     6) Образац O-6/2016 – Изјава бирача о подржавању изборне листе кандидата за одборнике у Скупштини општине Мали Зворник;    

     Сви обрасци>>> (.zip)