17/03/ 2016

Грађански савет општине Мали Зворник у сарадњи са Општинском управом Мали Зворник, организује обуку за запослене у општинској управи и локалним институцијама у вези са применом законског оквира којим се регулише област транспарентног рада локалних органа власти и слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Обука ће се одржати у петак, 18. марта 2016. године у просторијама општинске управе Мали Зворник.

Теме које ће бити обухваћене обуком односе се на примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (ЗСПИЈЗ), као и на мере за унапређење јавности рада ОУ и локалних институција према ЗСПИЈЗ, а обуку ће реализовати Центар за равномерни регионални развој из Београда.

Поред запослених у Општинској управи Мали Зворник, обуци ће присуствовати и представници готово свих локалних институција: Центра за социјални рад, пет основних школа, средње школе, предшколске установе, дома здравља, библиотеке и јавних предузећа.

Планирана обука је једна од кључних активности која се спроводи на пројекту “Да ли знаш да имаш право да знаш”, који финансира Европска унија кроз Програм ʺПодршка цивилном друштву 2013ʺ.