По спроведеном Конкурсу, средства се додељују следећим удружењима и организацијама:

 

1. Програм/ пројекат Редовне активности, поднет од Међународне организације савеза слепих Србије Лозница – износ одобрених средстава 95.000,00 динара. 

2. Програм/ пројекат Соларна кућа, поднет од  Удружења грађана „Еутерпа“ Мали Зворник – износ одобрених средстава 20.000,00 динара. 

3. Програм/ пројекат Чување традиције борачке организације, поднет од Савеза бораца СУБНОР Мали Зворник – износ одобрених средстава 58.000,00 динара. 

4. Програм/пројекат Редовне активности, поднет од Савеза бораца СУБНОР Мали Зворник – износ одобрених средстава 50.000,00 динара.

5. Програм/ пројекат Наша историја–наше право да знамо, поднет од Удружења грађана за проучавање прошлости и народне традиције на подручју општине Мали Зворник – износ одобрених средстава 170.000,00 динара. 

6. Програм/ пројекат Унапређење и развој предузетништва на територији Мали Зворник, поднет од Удружења предузетника Малог Зворника – износ одобрених средстава 397.000,00 динара. 

7. Програм / пројекат Редовне активности, поднет од Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида ОО Мали Зворник – износ одобрених средстава 60.000,00 динара. 

8. Програм/ пројекат Редовне активности, поднет од Удружења жена „Незаборав“ Мали Зворник – износ одобених средстава 71.000,00 динара. 

9. Програм/ пројекат Лепим за незаборав, поднет од Удружења жена „Незаборав“ Мали Зворник – износ одобрених средстава 85.000,00 динара. 

10. Програм/ пројекат Редовне активности, поднет од Удружења пензионера Мали Зворник – износ одобрених средстава 100.000,00 динара. 

11. Програм/ пројекат Изградња ловних објеката и легализација, поднет од Ловачког удружења „Црни врх“  Мали Зворник – износ одобрених средстава 410.000,00 динара. 

12. Програм/ пројекат Шта нам вода доноси?, поднет од Удружења грађана „Грађански савет општине Мали Зворник“ – износ одобрених средстава 325.000,00 динара. 

13. Програм/ пројекат Здравствена заштита животиња-пчела, поднет од Друштва пчелара „Матица“ Мали Зворник – износ одобрених средстава 362.000,00 динара. 

14. Програм/ пројекат Подизање капацитета општине Мали Зворник за бригу о водним ресурсима ( Здрава река-одржава будућност), поднет од Удружења „Еко Дрина“ Мали Зворник – износ одобрених средстава 385.000,00 динара. 

15. Програм/ пројекат Жене на селу-актерке развоја туризма, поднет од Центар за активизам, толеранцију и одрживи развој „Ад Дринум“ Мали Зворник – износ одобрених средстава 287.000,00 динара. 

16. Програм/ пројекат Активна заштита потрошача на територији општине Мали Зворник, поднет од Удружења за заштиту потрошача и корисника услуга „Фокус“ Чачак – износ одобрених средстава 250.000,00 динара. 

Укупан износ средстава одобрених на Kонкурсу јесте 3.125.000,00 динара. 

II 

Председник општине Мали Зворник и овлашћено лице подносиоца пријаве на Конкурс закључују Уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши додела средстава.

III 

            Подносилац пријаве који није задовољан Одлуком о одабиру програма/пројекта и износу средстава која се додељују за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник у 2016. години, има право жалбе Општинском већу општине Мали Зворник у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

11.07.2016. године                               Председник Општине
Мали Зворник                                         Зоран Јевтић, с.р.


Одлука о одабиру програма