Општина Мали Зворник је донела Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације на територији општине Мали Зворник.

Бесповратна средства су додељена крајњим корисницима кроз мере:

Мера 1) Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за породичне куће и станове

Мера 4) Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове

Мера 5) Замена постојеће или уградања нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове

Списак крајњих корисника и процедуру за спровођење мера можете наћи у Одлуци о додели бесповратних средстава крајњим корисницима