Мали Зворник, 15.06.2020. године

На основу члана 69. Статута општине Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“, број : 21/18), након завршеног Јавног позива за подношење пријава за доделу седишта за бебе/децу за путничка возила број 06-867 од 20.05.2020. године, Oпштинско веће општине Мали Зворник на седници одржаној  дана 15.06.2020. године, донело је 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ДЕЧИЈИХ СЕДИШТА ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

Одлука>>>