На основу члана 56. став 1. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), Општинска изборна комисија општине Мали Зворник, на седници одржаној 24.02.2022. године, донела је

О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ,
РАСПИСАНИМ ЗА 03.04.2022. ГОДИНЕ

I

За гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 03.04.2022. године, одређује се 29 бирачких места на територији општине Мали Зворник , и то:

Ред.
бр.
НАЗИВ БИРАЧКОГ МЕСТААДРЕСА БИРАЧКОГ МЕСТАПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
(улица, кућни број, село, заселак, насеље)
1.ОСНОВНА ШКОЛАБРАСИНА,
Светосавска бр. 352
Доња Брасина
2.ДОМ КУЛТУРЕБРАСИНА,
Светосавска бр. 336
Поље Речани
3.АМБУЛАНТАБРАСИНА,
Светосавска бр. 312
Баре гај
4.ОСНОВНА ШКОЛА ДОЊА БОРИНА,
Боринска бр. 25
Батар
5.ОСНОВНА ШКОЛА ДОЊА БОРИНА,
Боринска бр. 25
Лепеница
6.ОСНОВНА ШКОЛА ДОЊА БОРИНА,
Боринска бр. 25
Гучево
7.ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЈОВАНОВИЋ ТИХОМИРА - ТИЛЕРАДАЉ,
Жарковићи бр. 117
Жарковићи
8.ОСНОВНА ШКОЛАРАДАЉ,
Николе Тесле бр. 205
Амбариште
9.ОСНОВНА ШКОЛА У МАЛОМ РАДАЉУ РАДАЉ,
Николе Тесле бр. 367
Рогуља
10.ОСНОВНА ШКОЛАРАДАЉ,
Николе Тесле бр. 205
Шевар
11.ОСНОВНА ШКОЛА У МАЛОМ РАДАЉУ РАДАЉ,
Николе Тесле бр. 367
Липово брдо
12.ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1 РУЖИЋ ДРАГОСЛАВА МАЛИ ЗВОРНИК,
Вука Караџића бр. 93
Вука Караџића 1-95а и 2-70, Јована Цвијића, Светозара Вучићевића Баће и Учитеља Мије и Вере 1-15
13.ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 2 РУЖИЋ ДРАГОСЛАВА МАЛИ ЗВОРНИК,
Вука Караџића бр. 93
Вука Караџића 97-167а, Змај Јовина, Мике Аласа, Радничка и Учитеља Мије и Вере 2-46, Хрусте Мујезиновића
14.ДОМ ЖЕЛЕЗНИЧАРАМАЛИ ЗВОРНИК,
Церска бр. 30
Вука Караџића 72-158, Предрага Ердељана и Церска
15.ПОСЛОВНИ ПРОСТОР "MAYDENIM" DOO МАЛИ ЗВОРНИКМАЛИ ЗВОРНИК, Светосавска бр. 47Анте Богићевића, Београдска, Војводе Бојовића, Железничка, Кружни пут, Првомајска, Сарајевска и Светосавска
16.СРЕДЊА ШКОЛАМАЛИ ЗВОРНИК,
Краља Петра Првог бр. 12
Краља Петра Првог 2-14 и Рибарска 1-3, 45 и 2-8
17.ДОМ КУЛТУРЕ МАЛИ ЗВОРНИК,
Краља Петра Првог бр. 26
Краља Петра Првог 16-34 и Рибарска 5-17 и 10-40
18.ЗГРАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕМАЛИ ЗВОРНИК,
Краља Петра Првог бр. 38
Дринска, Краља Петра Првог 36-40, Николе Тесле и Рибарска 19-27, 42/1 и 42/2
19.ДОМ КУЛТУРЕ МАЛИ ЗВОРНИК,
Краља Петра Првог бр. 26
Бучевска, Краља Петра Првог 1-19а и Милоша Гајића
20.ДОМ КУЛТУРЕСАКАР,
Краља Петра Првог бр. 43
Сакар
21.ДОМ КУЛТУРЕБУДИШИЋ,
Краља Петра Првог бр. 94
Будишић
22.ОСНОВНА ШКОЛААМАЈИЋ,
Школска бр. 8
Амајић
23.ОСНОВНА ШКОЛАДОЊА ТРЕШНИЦА,
Трешњичка бр. 40
Доња Трешница 1
24.АМБУЛАНТАДОЊА ТРЕШНИЦА,
Јовића бр. 5
Доња Трешница 2
25.ДОМ КУЛТУРЕЦУЛИНЕ,
Краља Петра Првог бр. 317
Цулине
26.КУЋА МАРКА ТОМИЋАЧИТЛУК,
Читлучка бр. 50
Читлук
27.ОСНОВНА ШКОЛАВЕЛИКА РЕКА – Центар
Краља Петра Првог бр. 665
Вољевци
28.ОСНОВНА ШКОЛАВЕЛИКА РЕКА – Центар
Краља Петра Првог бр. 665
Центар
29.ДОМ КУЛТУРЕ "ПОДГАЈ"ВЕЛИКА РЕКА,
Великоречка бр. 53
Петковићи