Мали Зворник, 05.11.2018. године

У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2018. годину у општини Мали Зворник усвојеним Одлуком о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину у општини Мали Зворник, бр. 06-315 од 14.02.2018. године (Сл. лист општине Мали Зворник, бр. 2/18) и Јавним позивом послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2018. години, бр. 06-1999 од 11.10.2018. године, Комисија за реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину у општини Мали Зворник – Програм доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места, именована Решењем Председника општине Мали Зворник бр. 06-1952 од 08.10.2018. године, на седници одржаној дана 05.11.2018. години, донела је

ОДЛУКУ
О додели субвенција за отварање нових радних места у 2018. години

Одлука