10/06/2015

Заинтересована јавност у Малом Зворнику и Љубовији позитивно је оценила предлог Плана управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија, који је јавности представљен 08. јуна на јавним расправама у циљним општинама.

Документ је у Малом Зворнику представила главни координатор пројекта Слађана Ђорђевић, а у Љубовији Небојша Алексић, координатор пројекта за ту општину. Након излагања од стране кооординатора и чланова експертског тима, отворена је дискусија на план. Примедби на документ није било, а позитивне оцене присутни су дали иницијативи израде оваквог документа. 

Јавним расправама су присуствовали чланови тима – обрађивачи плана, представници општинских управа, локални координатори, представници ОЦД.

Предлог овог документа јавности је био доступан неколико дана пре јавне расправе, путем званичних интернет презентација општина Мали Зворник и Љубовија, које су огласиле јавне расправе о документу. Након јавне расправе, документ је даље у процедури усвајања од стране општинских већа обе општине.

План управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија израђен је у оквиру пројекта „Дијалог за превенцију природног хазарда“. Документ садржи детаљну анализу стања на терену у обе општине у погледу угрожености од природног хазарда, оцену рањивости и предлоге мера за превенцију ризика. Израђен је по принципу партиципативног приступа, уз учешће представика општина, јавних предузећа, цивилног сектора и других заинтересованих страна, који су у изради документа учествовали кроз чланство и рад у радним групама.

 

Упутство за израду мапа рањивости од природног хазарда за подручје општина Мали Зворник и Љубовија

Резултат израде Плана управљања ризиком од природног хазарда је и брошура „Упутство за израду мапа рањивости од природног хазарда за подручје општина Мали Зворник и Љубовија“. Брошура садржи основне појмове у области мапирања ризика и картирања и упутство за методолошки приступ мапирању ризика и израде мапа ризика, односно рањивости од природног хазарда. Осим у штампаном облику доступна је и у електронској форми, на интернет презентацији пројекта „Дијалог за превенцију природног хазарда“ – www.prirodnirizici.rs.