Мали Зворник, 23.04.2020. године

На основу Одлуке о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу: „Службени гласник РС“, број 59/2020-3, којом је измењен члан 4а. Одлуке, мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 28 дана (изолација у кућним условима) или друга мера здравственог надзора утврђена актом министра надлежног за послове здравља у складу са епидемиолошком ситуацијом, односно у циљу процене епидемиолошког ризика је стављена ван снаге за следеће категорије становништва:

– за домаће држављане и стране држављане који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији суседне државе, а који су дужни да прелазак државне границе пријаве Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

– за домаће држављане који су запослени на територији суседне државе, као и за стране држављане запослене на територији Републике Србије са регулисаном радном дозволомЛица из ове категорије дужна су да прелазак државне границе пријаве Националној служби за запошљавање.

У складу са донетом Одлуком очекује се и постизање договора на државном нивоу са суседним државама и дефинисање процедура издавања дозвола за прелазак државне границе наведеним категоријама становништва.

На основу ове Одлуке и постигнутог договора са Мађарском од данас су отворена три гранична прелаза између Србије и Мађарске.