На састанку руководства општине Мали Зворник и директора Јавног предузећа „Србијашуме“ Игора Брауновића, одржаном у Малом Зворнику у понедељак, 22. фебруара, разговарано је о међусобној сарадњи локалне самоуправе и овог предузећа на шумском подручју под управом Србијашума, у циљу остваривња интереса и лакшег функционисања.

Састанку је присуствовао председник општине, Зоран Јевтић, председник Скупштине општине, Радован Тадић и запослени у предузећу „Србијашуме“ Милован Самарџић.

Главне теме састанка тицале су се добијања сагласности које су општини неопходне за извођење различитих радова и реализацију пројекта на локацијама у власништву предузећа „Србијашуме“, као што је рестаурација остатака цркве на археолошком локалитету „Орловине“, за коју је сагласност недавно добијена.

Директор предузећа које газдује шумама на подручју општине Мали Зворник овом приликом упознат је са намерама локалне самоуправе да покрене плански развој Радаљске бање и заинтересује потенцијалне инвеститоре за улагања, где је већина земљишта такође у власништву ЈП „Србијашуме“.

Међу темама разговора био је и процес укњижења у катастру земљишта на којем предузеће „Равнаја“ врши експлоатацију минералних сировина.

Речи је било и о сарадњи на формирању ловишта на територији малозворничке општине, на шумском подручју под управом Србијашума, експлоатацији шума и одржавању општинских путева, које ово предузеће користи за потребе сече и транспорта стабала.

Љиљана Ристановић