Чланови пројектног тима испред партнерских општина Владимирци и Мали Зворник, 15. априла 2019. године посетили су општинску управу Богатић са циљем постизања договора око спровођења наредних активности на пројекту „Ефикасно управљање јавном имовином-корак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“ који финансира Европска унија. Општина Богатић је координатор овог пројекта који се реализује у оквиру Програма Exchange 5 који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме Програма Exchange 5 је Министарство финансија, односно CFCU.

Досадашња добра комуникација и сарадња између партнерских општина резултирала је успешним спровођењем активности током припремне фазе пројекта које су укључивале потписивање Меморандума о сарадњи између партнера, израду промотивних материјала, припрему локалних аката које се односе на управљање имовином и расписивање тендера за набавку рачунарске опреме која ће бити коришћена током пописа општинске имовине, тако да је предмет састанка био договор око даљих корака који су планирани у наредна два месеца реализације пројекта. У наредном периоду партнерске општине очекује одржавање уводне прес конференције чији ће домаћин бити општина Богатић током које ће широј јавности бити представљен пројекат, затим усвајање локалних прописа из области управљања имовином, као и расписивање јавног позива за ангажовање пописивача који ће радити на прикупљању и провери података о имовини. Током јуна месеца је планирано спровођење прве обуке о спровођењу пописа и коришћењу базе података о објектима у јавној својини општина.

Састанак је уједно био и припрема за прву мониторинг посету на пројекту која је одржана истог дана, а током које је експерт за мониторинг из Сталне конференције градова и општина разговарао са свим члановима пројектног тима на тему постигнутих резултата и динамике спровођења активности у наредном периоду.