Поводом предстојећег Конкурса за давање у закуп грађевинског земљишта на подручју општине Мали Зворник, представници руководства општине састали су се у понедељак, 08. фебруара, са актуелним закупцима парцела и власницима привремених објеката и предочили им законске услове у овој области који морају бити испоштовани приликом спровођења процедуре.

На састанку је саопштено да ће општинске парцеле бити даване у закуп путем јавне лицитације, у поступку прикупљања писмених понуда, те да ће одлука о објављивању јавног позива за давање у закуп парцела на подручју општине Мали Зворник бити донета на седници Општинског већа у петак, 12. фебруара.

Према речима председника општине Зорана Јевтића, приликом недавне ревизије општинског буџета ревизори су наложили да убудуће отклони неправилности у раду у овој области.

Он је истакао да је након тога локална самоуправа одмах приступила успостављању неопходних процедура за давање у закуп имовине у општинском власништву, у оквиру чега је донет план давања у закуп парцела, а судски вештак дао почетне вредности лицитације за сваку од парцела.

Председник општине Мали Зворник рекао је да намера општине није да уклања или руши привремене објекте, већ да јој је у интересу да привремени објекти остану и наставе са радом, али да општина мора располагати својом имовином у складу са законом.

Он је позвао закупце парцела и власнике привремених објекта на сарадњу у заједничком интересу, како би читав поступак био са успехом завршен у што краћем року.

Јевтић је навео да ће конкурс бити отворен 30 дана од дана објављивања, те да ће Општинска управа свим заинтересованим лицима пружити неопходну стручну помоћ и подршку приликом конкурисања.

Будући да је закононима у овој области регулисано да закупци парцела не могу бити физичка лица, већ искључиво власници регистрованих фирми у привременим објектима, неопходни додатни рок за конкурисање биће остављен физичким лицима која желе да закупе парцеле да региструју делатност у Агенцији за привредне регистре.

На предлог председника општине, већином гласова присутних на састанку одлучено је да заинтересовани пријаве на конкурс достављају непосредно пре почетка лицитације у затвореној коверти, што ће допринети већој транспарентности процедуре.

Састанку са власницима привремених обејката и закупцима општинских парцела, осим председника општине, присуствовали су и заменик председника општине Милош Радојчић, председник Скупштине општине Радован Тадић, начелница Општинске управе Маризела Андрић, као и представници надлежних стручних служби Општинске управе.

Љиљана Ристановић