У периоду од 8–11. јула 2019. на Златибору је реализован тренинг за чланове општинских радних тимова за попис имовине и екстерно ангажоване пописиваче из Богатића, Владимираца и Малог Зворника, са циљем подизања њихових капацитета за обављање послова из домена пописа и креирања евиденције објеката у јавној својини њихових општина. Тренинг је одржан у склопу едукативних активности на пројекту “Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“ који ове општине реализују кроз Програм Exchange 5 који финансира Европска унија, а спроводи га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Током тренинга укупно 20 учесника је имало прилику да се упозна са правним оквиром који регулише област јавне својине, описом посла као и радним задацима током трајања пописа, док је најзначајнији део тренинга био посвећен њиховом практичном оспособљавању за рад у електронској бази објеката високоградње и нискоградње. Учесници су се кроз интерактивне радионице упознали са алатима за попис општинске имовине који ће им служити за претраживање непокретности у јавној својини, затим са процесом прикупљања и директног уношења података о јавној имовини у софтвер за евиденцију објеката, као и попуњавањем НЕП ЈС образаца како би се подаци о општинској имовини могли мигрирати у јединствени регистар непокретности који води Републичка дирекција за имовину. Поред тога, тренинг је био прилика да се пописивачи припреме за теренски попис објеката високоградње у својим општинама.

Пројектом је планирано да ангажовани пописивачи уз помоћ координатора општинског радног тима за попис имовине, у наредна три месеца, изврше сакупљање и проверу података за укупно 700 објеката високоградње и нискоградње који се налазе на територији општине Мали Зворник. Утврђивање стварног стања непокретности, односно теренски попис је планиран за најмање 20 објеката високоградње, док ће се процена тржишне вредности непокретности у овој општини извршити за 25 објеката високоградње.

Од октобра је планирано да се пописивачи и чланови општинског радног тима за попис имовине обуче за попис и формирање евиденције земљишта, након чега ће општине Богатић, Владимирци и Мали Зворник комплетирати своје евиденције непокретности у јавној својини и створити услове за ефикасније управљање имовином којом располажу.