Одборници Скупштине општине Мали Зворник усвојили су на седници у четвртак, 19. новембра, одлуку о петим изменама и допунама одлуке о буџету за 2020. годину.

Новим ребалансом приходи и примања буџета општине Мали Зворник утврђени су у износу од 593.559.929,28 динара, а расходи и издаци буџета у износу од 725.096.010,60 динара.

Буџетски дефицит у износу од 131.536.081,32 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године, у износу од 123.956.081,32 динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 7.580.000,00 динара.

Одлуку о петим изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину образложио је председник општине Зоран Јевтић, рекавши да је ребаланс буџета извршен ради прерасподеле средства на одређеним позицијама буџета, за чиме се, како је навео, указала потреба због одступања у динамици рада и трошења средстава, услед епидемије заразне болести Ковид-19.

Он је навео да ће финансирање ставки које је у текућој години обустављено новим ребалансом буџета сигурно бити настављено наредне године и да ће средства за такве ставке бити обезбеђена у буџету за идућу годину, додајући да се од њих сигурно неће одустати.

Јевтић је такође рекао да су припреме буџета општине Мали Зворник за следећу годину увелико у току и да би могле да буду завршене већ у следећој седмици.

Председник општине информисао је одборнике да је недавно учествовао на састанку у Београду, којем је присуствовао и председник Републике Србије Александар Вучић, те да је том приликом добио уверавања да ће из републичког буџета општини Мали Зворник бити опредељено између 5.000.000 и 6.000.000 динара, те да ће наведена средства у највећој мери бити утрошена за плаћања по основу различитих извршних пресуда, у судским процесима који се тичу периода рада ранијих општинских власти, а које, према Јевтићевим речима, представљају значајне издатке и трошкове у буџету општине.

Говорећи о најзначајнијим пројектима у општини Мали Зворник, чија реализација је у току или предстоји, Јевтић је саопштио да је почетком новембра званично почела изградња топлане на биомасу, наводећи да ће она од идуће године, када буде завршена, грађанима пружати знатно квалитетнију услугу грејања, по повољнијој цени.

Он је рекао да је почела и изградња вишенаменске учионице у Предшколској установи „Црвенкапа“ у Малом Зворнику, а да би радови на изградњи новог вртића у месној заједници Доње Насеље могли да почну за око месец дана.

Поменуте пројекте општина Мали Зворник реализоваће уз подршку Владе Швајцарске, из средстава наградног фонда, добијеног на име успешно реализоване реформе пореза на имовину.

Јевтић је рекао и да очекује да ускоро почну активности у оквиру пројекта „Мали Зворник по мери грађана“, које су предложили грађани и које ће локална самоуправа реализовати такође уз подршку Владе Швајцарске, те да ће на овај начин бити уређени сеоски домови културе у Доњој Борини и Радаљу, јавне површине испред две стамбене зграде у месној заједници Центар, обезбеђене нове канте за смеће на шеталишту поред реке Дрине у центру Малог Зворника, набављене и постављене клупе са соларним пуњачима у месној заједници Сакар и уређена дечја игралишта у Амајићу и Цулинама.

Председник општине саопштио је да је све спремно за наставак реконструкције културно – историјског комплекса „Подземни град Карађорђевића“ и да би ови радови могли ускоро да почну, након избора најповољнијег извођача, напомињући да на недавно спроведеном конкурсу није било пријава, односно заинтересованих понуђача, због чега ће процедура јавног позива морати да буде поновљена.

Он се осврнуо и на активности везане за покретање фабрике за производњу текстила, напомињући да је овај процес у великој мери успорила епидемија вируса Корона, али да је, упркос свему, опремање погона са успехом приведено крају и да ће у просторијама фабрике ускоро почети обука за првих 100 радника који ће бити запослени у погону.

На 4. редовној седници Скупштине општине Мали Зворник усвојени су и предлози одлука о усвајању планова детаљне регулације за уређење делова неколико речних токова на подручју општине, ради превенције изливања поменутих водотокова и спречавања поплава приликом обилнијих падавина.

Предвиђено је уређење дела реке Моштанице у Малом Зворнику, Пљештанице у Будишићу, Борање и Мале Реке у Доњој Трешници, као и дела водотока Равнаје у Радаљу.

Усвојен је и предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу и уређење туристичко-рекреативне зоне од подвожњака, односно скретања у насељу Петковићи до скретања за Крстиће у Доњој Борини, као и предлог одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за изградњу и уређење поменуте туристичко-рекреативне зоне у општини Мали Зворник.

Одборници су подржали и усвајање предложене одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања примарног водовода друге висинске зоне насеља Радаљ, у дужини од 15 километара и ширини појаса 20 метара, уз то да се за поменути документ не израђује стратешка процена утицаја на животну средину.

Локлани парламент размотрио је тромесечни извештај Јавног комуналног предузећа “Дрина“ из Малог Зворника о реализацији програма пословања овог предузећа у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2020. године.

Усвајањем предлога решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа “Дрина“, Драган Чикарић, дипломирани машински инжењер из Малог Зворника, поново је изабран на ову функцију, на мандатни период од четири године.

На заседању Скупштине општине у четвртак основан је Савет за младе општине Мали Зворник, који ће се кроз свој рад бавити питањима од значаја за овај део популације.

Такође на овој седници, усвојен је предлог решења о оснивању Комисије за родну равноправност.

Донета је и одлука о изменама и допунама одлуке о финансијској подршци породици са децом, а новину у погледу испуњавања услова за остваривање права у складу са овом одлуком представља то да убудуће, у тренутку подношења захтева, један од родитеља, да би остварио право на финансијску подршку, треба да има пребивалиште на територији општине Мали Зворник најмање годину дана пре рођења детета.

Одборници су усвојили измене одлуке о оснивању Туристичке организације општине Мали Зворник, док су са дневног реда повучене преостале три тачке везане за рад Туристичке организације, и то: Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Мали Зворник, Предлог Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Мали Зворник, као и Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Мали Зворник.

Љиљана Ристановић