Na 6. redovnoj sednici Skupštine opštine Mali Zvornik održanoj u petak, 19. februara, odbornici su razmotrili i usvojili izveštaj o radu Opštinskog veća i rukovodstva opštine u periodu od 01. jula do 31. decembra 2020. godine.

Izveštaj je obrazložio predsednik opštine, Zoran Jevtić, navodeći da je u izveštajnom periodu održano 5 redovnih, 12 telefonskih i 2 elektronske sednice Opštinskog veća, na kojima jsu utvrđeni predlozi odluka i akti koje donosi Skupština opštine.

Opštinsko veće neposredno je izvršavalo i staralo se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine.

U vršenju nadzora nad radom Opštinske uprave poništavalo je ili ukidalo akte Opštinske uprave koja nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima ili odlukama koje je donela Skupština opštine, zatim rešavalo u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine i ujedno pomagalo predsedniku opštine u vršenju drugih poslova iz njegove nadležnosti.

Na sednicama Opštinskog veća u izveštajnom periodu utvrđeno je više od 50 odluka, razmatrano 25 izveštaja i doneto 48 odluka, rešenja i zaključaka.

Predsednik opštine je istakao da broj utvrđenih, donetih i razmatranih akata jasno pokazuje i govori o tome da lokalna samouprava intenzivno radi na svim poljima, te da su neki od najznačajnijih aktuelnih projekta obnova i asfaltiranje lokalnih puteva po mesnim zajednicama na području opštine, nastavak rekonstrukcije Podzemnog grada Karađorđevića, nastavak ugradnje LED rasvete, te izgradnja toplane na biomasu.

Na sednici Skupštine opštine Mali Zvornik u petak doneta je i odluka o 1. izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine za 2021. godinu, prema kojoj se opštinski budžet za tekuću godinu sastoji od prihoda i primanja planiranih u iznosu od 611.700.000 dinara i rashoda i izdataka u iznosu od 814.006.027 dinara.

Budžetski deficit u iznosu od 202.306.027 dinara biće pokriven iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 170.306.027 dinara i primanja od prodaje finansijske imovine u iznosu od 32.000.000 dinara.

Jedan od razloga za donošenje prvog ovogodišnjeg rebalansa budžeta opštine Mali Zvornik je odluka o nabavci skenera za Dom zdravlja, na ime čega je usvajanjem amandmana vladajuće većine na predlog budžeta opredeljeno 25.000.000 dinara.

Predsednik opštine je naveo da je vrednost ovog aparata veća od sredstava koja su trenutno opredeljena za ovu namenu i da će se opština potruditi da ostatak potrebnih sredstava za kupovinu skenera obezbedi iz budžetske rezerve, napominjući da je veoma važno da lokalna samouprava nastavi da ulaže u unapređenje kapaciteta i uslova za rad Doma zdravlja.

Odbornici Skupštine opštine Mali Zvornik na 6. redovnom zasedanju podržali su i predložene zaključke o usvajanju izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik za 2020. godinu i plana rada Štaba za 2021. godinu.

Ocenjeno je da je opština Mali Zvornik uspešno odgovorila na izazove sa kojima se lokalna zajednica suočila usled epidemije virusa korona i da je sprovođenje protivepidemijskih mera dalo dobre rezultate, usporilo i ublažilo tok epidemije u opštini.

Prilikom diskusije o tromesečnom izveštaju Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ o realizaciji programa poslovanja za period od 01. januara do 31. decembra 2020. godine i razmatranja odluke Nadzornog odbora JKP „Drina“ o usvajanju izmena i dopuna programa poslovanja za 2021. godinu, direktor preduzeća, Dragan Čikarić, između ostalog naveo je da se ovo preduzeće suočava sa nedovoljnim brojem zaposlenih, usled odlaska radnika u penziju i zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, koja je na snazi, te da će se broj zaposlenih uskoro po prvi putu istoriji preduzeća spustiti ispod 40.

On je rekao da je JKP „Drina“ u protekloj godini poslovalo sa gubitkom usled redukovanog rada zbog epidemije, nedovoljnog broja izvršilaca i nemogućnosti izvođenja određenih poslova po ugovorima, te povećanih troškova usled potrebe za čestom dezinfekcijom javnih površina.

Čikarić je informisao odbornike da se radovi na izgradnji toplane na bio masu odvijaju po planu.

Predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, podsetio je odbornike da su troškovi nabavke gasa za grejanje iznosili oko 20.000.000 dinara, a da će drvna sečka koja će biti korišćena za rad nove toplane koštati oko 9.000.000 dinara, što će predstavljati značajne uštede u budžetu.

On je naveo da će novac za grejanje ostajati ubuduće u opštini, s obzirom da će nabavka drvne sečke biti moguća od lokalnih dobavljača.

Jevtić je napomenuo da opština Mali Zvornik trenutno najskuplje u Srbiji plaća gas budući da ga dobija iz inostranstva, gasovodom preko Republike Srpske, kao i da će nova toplana građanima pružati jeftiniju i kvalitetniju uslugu grejanja, 24 sata dnevno.

U nastavku zasedanja, usvojen je izveštaj o sprovedenim izborima za članove saveta mesnih zajednica na području opštine, uz konstataciju da je izborini proces sproveden uspešno i bez teškoća i propusta.

Ubedljivu pobedu odneli su kandidati za članove saveta mesnih zajednica koje je podržala Srpska napredna stranka.

Za vršioca dužnosti direktora nedavno osnovane Turističke organizacije opštine Mali Zvornik, na period od godinu dana, na sednici Skupštine opštine u petak imenovan je Miloš Gagić, profesor istorije iz Novog Sada.

Imenovan je i upravni i nadzor odbror Turističke organizacije, uz napomenu da će po jedan član iz reda zaposlenih u upravni i nadzorni odbor biti imenovani naknadno, nakon zaposlenja radnika.

Prethodno je usvojen predlog odluke o izmeni odluke o osnivanju Turističke organizacije u Malom Zvorniku.

Predsednik Skupštine opštine Radovan Tadić objasnio je da je zadatak vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije da sprovede do kraja proceduru osnivanja Turističke organizacije, što, između ostalog, podrazumeva izradu osnivačkih akata organizacije, sprovođenje neophodnih nabavki i opremanje prostora za rad.

Povodom primedbi pojedinih odbornika što je za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije imenovano lice koje nije iz Malog Zvornika, Tadić je rekao da će uskoro biti sproveden konkurs za direktora na koji će svi zainteresovani moći da se jave.

On je naveo da je od prošle godine, u skladu sa novim zakonskim propisima, uslov da direktor u javnom sektoru mora imati 4 godine iskustva u struci i minimum 2 godine rada na rukovodećim položajima i pozvao sve zainteresovane da prate objavljivanje konkursa, da se prijave i učestvuju.

Do kraja sednice usledilo je usvajanje nekoliko predloženih rešenja o razrešenju članova različitih opštinskih komisija, saveta i školskih odbora i imenovanju novih, među kojima Komisije za planove, Lokalnog saveta roditelja i Školskog odbora Osnovne škole „Nikola Tesla“ u Velikoj Reci.

Na dnevnom redu 6. redovne sednice Skupštine opštine Mali Zvornik bilo je 18 tačaka, uključujući odbornička pitanja i tačku Razno.

Ljiljana Ristanović