Прво заседање Општинског већа општине Мали Зворник, након конституисања Скупштине општине, одржано је у понедељак, 24. августа, а на дневном реду седнице било је 19 тачака.

Председник општине Зоран Јевтић поделио је члановима Општинског већа у новом сазиву задужења по ресорима, којима ће се сваки од њих бавити у новом четворогодишњем мандату.

У саветодавном телу председника општине за рад месних заједница, путну инфраструктуру, пројекте, праћење европских и других фондова, економски развој, инвестиције, пољопривреду и социјалну заштиту задужен је члан Општинског већа и заменик председника општине Милош Радојчић.

Област енергетике, електрификације, привреде, приватног предузетништва и стварања услова за развој малог и средњег предузетништва поверена је члану Општинског већа Бојану Трифуновићу.

За праћење рада и сарадњу у области туризма, културе, образовања, бриге о деци и омладини, спорта и информисања задужен је Ранисав Бајуновић.

Економски развој, финансирање послова општине, јавна потрошња, буџет, буџетска контрола и ревизија, самодопринос, хартије од вредности, приватизација, денационализација, запошљавање и сарадња са Националном службом за запошљавање, јавна предузећа, комунална делатност и развој комуналне инфраструктуре области су којима ће се бавити члан Општинског већа Александар Врачевић.

Коришћење и заштита природних добара, заштита животне средине, коришћење и уређење шума, заштита вода, очување природних вредности, водоснабдевање, пољопривреда, развој села и потребе пензионера ресори су за које је задужен Младен Савић, док је за урбанистичко планирање и грађење, пројектни менаџмент, уређење насеља, изградњу објеката, одржавање стамбених зграда, здравство, бригу о примарној здравственој заштити и предлагање мера за побољшање услова за заштиту здравља становништва задужен Драган Николић.

Донет је и закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту одлуке о четвртим изменама и допунама одлуке о буџету за 2020. годину, којим је утврђено да ће јавна расправа о предлогу четвртог ребаланса буџета општине Мали Зворник бити одржана од 24. августа до 08. септембра текуће године.

Поводом предложене одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету, отворени састанак представника надлежних органа општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава обавештавања и информисања биће одржан у сали Скупштине општине Мали Зворник, 09. септембра, у 10 часова.

Како је речено, програм јавне расправе о нацрту одлуке о ребалансу буџета, са нацртом одлуке, објављен је на званичној интернет презентацији општине, на адреси www.malizvornik.rs.

Предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре заинтересовани могу доставити општини путем стандардне или електронске поште, а Општинска управа ће анализирати пристигле дописе и на интернет страници општине, осам дана након јавне расправе, објавити извештај о спроведеној јавној расправи.

Председник општине Зоран Јевтић рекао је да је један од главних разлога за четврти ребаланс општинског буџета приход од око 20 милиона динара добијен од Министарства за иновације и технолошки развој Републике Србије за изградњу Центра за развој и иновације у области заштите животне средине.

Он је навео да је изменама и допунама одлуке о буџету до краја текуће године предвиђено и формирање туристичке организације и опредељена средства за уређење археолошког локалитета „Орловине“, те да ће сва три поменута пројекта умногоме доприне даљем развоју и унапређењу локалне туристичке понуде.

На првој седници Општинског већа у новом сазиву, између осталог, донет је и читав сет одлука намењен за подршку даљем развоју пољопривреде, кроз инвестициона улагања у пољопривреду општине Мали Зворник за 2020. годину, као што је Одлука о додели подстицаја – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Одлука о додели регреса за репродуктивни материјал за вештачко осемењавање, Одлука о додели средстава за подршку преради на газдинству, Одлука о додели регреса за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње, те Одлука о додели средства за унапређење економских активности на селу, кроз подршку непољопривредним активностима у сеоском туризму.

Љиљана Ристановић