Одборници Скупштине општине Мали Зворник на 9. редовној седници, у петак, 25. јуна, усвојили су предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2020. годину, према којој укупно остварени приходи и примања буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, у 2020. години износе 638.665.973,46 динара.

Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Мали Зворник у 2020. години износе 463.582.396,91 динара.

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за прошлу годину образложио је Милан Јевтић, руководилац Одељења за финансије Општинске управе општине Мали Зворник, детаљно наводећи остварене приходе и извршење буџета по ставкама.

У наставку заседања размотрен је и усвојен план детаљне регулације – Радаљска бања у општини Мали Зворник, документ од значаја за даљи рад на развоју Радаљске бање као модерног лечилишта и туристичког места.

Усвајањем предлога Одлуке о измени Статута општине Мали Зворник, број одборника у Скупштини општине смањен је са 29 на 23, а нова одредба Статута биће у примени након следећих локалних избора, приликом конституисања новог сазива локалног парламента.

Промене Статута општине Мали Зворник, извршене су у складу са иницијативом групе одборника за измену Статута у делу броја одборника из разлога економичности и уштеде у буџету и смањења укупних трошкова Скупштине општине, наведено је у образложењу одлуке.

Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији општине Мали Зворник, са јавним плаћањем, усвојен је на предлог Општинског већа општине Мали Зворник из разлога што су Влада Републике Србије и ресорна министарства у свој план рада уврстили и финансирање за локалну путну инфраструктуру, а општина Мали Зворник ће обезбедити пројектну документацију као и финансијска средства за реализацију, у наредне три године, због чега је, с обзиром на новонасталу ситуацију, ова одлука стављена ван снаге.

Подржан је и предлог Закључка о одређивању модела финансирања пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник, што је први корак у поступку процедуре покретања јавно-приватног партнерства и поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији Општине Мали Зворник приватном партнеру.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник на заседању у петак усвојили су и предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Дрина”, којом је дефинисано да Одлука Топлане о максималном износу задужења по основу кредита који потиче из средстава KfW банке, намењених Програму „Подстицање обновљиве енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији”, а чије коришћење ће Република Србија одобрити Топлани за имплементацију Програма, кроз Трилатерални уговор о коришћењу средстава KfW банке намењених Програму, у износу до 2.111.989,00 евра.

Изменама поменуте одлуке прихваћена је Одлука Топлане да се Програм финансира и средствима донације у износу до 415.826,00 евра.“

Након ступања на снагу поменутих измена одлуке, потписници Трилатералног уговора о коришћењу средстава намењених Програму дужни су да у року од 30 дана потпишу измену и допуну трилатералног уговора.

Предлог Одлуке о оснивању заједничке Службе за цивилну заштиту и смањење ризика од катастрофе у сливу реке Дрине, усвојен је уз констатацију да ће након усвајања ове Одлуке, председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, потписати Споразум о оснивању Заједничке службе за цивилну заштиту и смањење ризика од катастрофа у сливу реке Дрине.

Циљ оснивања Заједничке службе је заједнички рад на стварању отпорније заједнице и заједничко деловање у циљу смањења ризика од катастрофа, организовања цивилне заштите, мапирања опасности и ризика, управљања током ванредних ситуација, ублажавања последица и брзог опоравка и обнове после катастрофа, као и заједничке активности на јачању административних и техничких капацитета, те географско-информационог система за потребе управљања цивилном заштитом и смањења ризика.

Пословне просторије за смештај и рад Заједничке службе обезбеђује град Лозница у којој је седиште Заједничке службе.

Процентуални удели у финансирању рада службе распоређени су према броју становника општина и градова у сливу реке Дрине, на основу последњег званичног пописа становништва, и то Општина Мали Зворник 4,2 %, Град Лозница 26,6 %, Општина Бајина Башта 8,7 %, Општина Богатић9,7%, Општина Крупањ 5,8 %, Општина Љубовија4,9 %, Општина Нова Варош 5,6 %, Општина Осечина 4,2 %, Општина Прибој 9,1 %, Општина Пријепоље 12,4% и Општина Сјеница 8,8 %.

Усвојен је и предлог Одлуке о измени Одлуке о додели бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима за куповину куће са окућницом на селу у општини Мали Зворник, усклађен са важећим законским прописима, као и нови предлог Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу.

Међу усвојеним тачкама на 9. редовној седници Скупштине општине Мали Зворник је и Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције, као и предлог Решења о именовању председника, чланова и секретара Изборне комисије општине Мали Зворник.

Љиљана Ристановић