Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп непокретности Објекта ресторана „Плажа“ у Малом Зворнику на Зворничком језеру, изграђен на катастарској парцели 518/1 КО Мали Зворник.

текст Огласа