У општини Мали Зворник у току је реализација пројекта ОК Мали Зворник, који спроводи Канцеларија за младе општине Мали Зворник, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

У оквиру пројекта, који ће трајати до 1. октобра 2014. године, планиран је низ активности чији је циљ повећање активног учешћа младих и унапређење квалитета живота кроз сарадњу младих и учешћем у успостављању и раду Омладинског клуба који ће кроз своје програме обезбедити подршку активизму младих, неопходне информације и могућности за додатно образовање. Специфични циљ/еви пројекта су: унапређење могућности за квалитетно провођење слободног времена и развијање неформалног образовања, подстицање младих на активизам и волонтеризам кроз укључивање како младих, тако и осталих актера у заједници у процесе успостављања рада ОК Мали Зворник, унапређење знања и вештина младих активиста, носиоца процеса успостављања ОК кроз едукације и побољшање информисања и образовања младих.

Пројектом је планирано да се адаптира и реновира простор добијен на коришћење од стране општине Мали Зворник, који има три просторије од којих би једну дефинисали као салу за радионице и семинаре, другу као дневни боравак, а трећу за спортске активности. ОК Мали Зворник ће бити простор где се млади могу окупљати, информисати, организовати различите догађаје, промоције, изложбе, радионице, трибине, различите програме неформалног образовања (едукативних програма) и где могу користити сву опрему за културну и уметничку продукцију, као и бесплатан интернет, штампач и различите информативне материјале.

Вредност пројекта износи 730.800,00 динара, а у целости га финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије кроз програм подршке јединицама локалне самоуправе из IV групе развијености за спровођење омладинске политике на локалном нивоу и реализацију локалних акционих планова за младе.