Обавештавамо све грађане, пореске обвезнике, са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник да од 01. јануара 2019. године могу отворити кориснички налог за приступ Јединственом информационом систему локалне пореске администрације. Приступом систему биће омогућен увид у стање свих пореских обавеза на подручју целе Републике Србије, као и могућност електронског подношења пореских пријава.

Захтев за отварање корисничког налога се подноси лично у просторијама Локалне пореске администрације општине Мали Зворник, Краља Петра Првог бр. 38, први спрат, канцеларије 25 и 26. (захтев можете преузети и ОВДЕ, али је обавезна лична предаја Захтева).

Порески обвезници који имају пребивалиште ван општине Мали Зворник корисничке налоге отварају у Локалним пореским администрацијама према пребивалишту. Један налог важи за целу територију Републике Србије и обвезници немају потребе да се региструју на другим локацијама.

Обвезници који поседују електронски квалификовани сертификат не морају да отварају кориснички налог у просторијама ЛПА.

Од фебруара на порталу ће бити доступна и услуга електронског плаћања пореза, али само за кориснике који поседују електронски квалификовани сертификат.

Поштовани суграђани,

Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима су од 1. јануара доступне „на клик“ грађанима, привреди и држави преко Јединственог информационог систем локалне пореске администрације ( https://lpa.gov.rs ).

Централизацијом података 145 локалних пореских администрација, грађанима и привреди омогућава да на порталу Јединственог информационог система ЛПА виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину.

Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање пореза на имовину ће нарочито значити правним лицима који морају сваке године да понављају овај поступак. Од фебруара на порталу ће бити доступна и услуга електронског плаћања пореза.

Порески обвезник (физичко или правно лице) на Порталу локалне пореске администрације има следеће опције:

Преглед и подношење пореских пријава (ППИ1 и ППИ2)
Упит стања – Преглед стања на рачунима обвезника

Пореским обвезницима (корисницима овог портала) понуђена су два начина аутентификације (пријаве) на портал ЛПА:

Електронским квалификованим сертификатом
Корисничким именом и лозинком (захтев за отварање корисничког налога можете преузети ОВДЕ или у просторијама ЛПА, али је обавезна лична предаја у просторијама ЛПА Мали Зворник ради отварања налога и добијања корисничког имена и лозинке)

Уколико се порески обвезник аутенификовао квалификованим електронским сертификатом има приступ свим горе поменутим опцијама. Може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања. Порески обвезник аутентификован само корисничким именом и лозинком има приступ само и једино увиду у Упит стања, без могућности подношења пореске пријаве електронским путем преко Портала ЛПА.

На сајту Јединственог информационог система локалне пореске администрације ЛПА https://lpa.gov.rs доступна је контакт форма, где сви грађани, предузетници, правна лица, али и запослени у Локалним пореским администрацијама могу да се обрате уколико имају додатна питања или недоумице.

Локална пореска администрација
Општине Мали Зворник