За потребе Јавног комуналног предузећа „Дрина“, општина Мали Зворник набавила је специјално комунално возило за пробијање и прочишћавање канализације.

Вредност возила је 3.155.000 динара, без ПДВ-а.

Поводом набавке нове механизације, председник општине Зоран Јевтић рекао је да је наведено возило било преко потребно комуналном предузећу, с обзиром да се на канализационој мрежи често појављују зачепљења.

Он је навео да се општина труди да сваке године купи бар једно ново возило и обнови механизацију јавног комуналног предузећа, те да не купује половна возила како не би стварала трошкове услед потребе за поправкама која су у тим случајевима неминовна.

Председник општине Мали Зворник подсетио је да је у протеклих 5 година за ЈКП „Дрина“ општина набавила неколико нових возила и то камион смећар, скип радну машину и мањи камион за сакупљање отпада у уским градским улицама, који је набавила из средстава донације јапанске амбасаде.

Љиљана Ристановић