Из фонда у буџету намењеног инвестиционом одржавању стамбених објеката општина Мали Зворник подржала је уређење 3 стамбене зграде у месној заједници Центар.

У Рибарској улици број 5 актуелни су радови на уређењу канализационог система, у Рибарској бр. 40 санација крова, а у Улици Краља Петра I брoj 38а уређење фасаде на згради.

У складу са правилником, локална самоуправа финансирала је половину вредности радова, док су другу половину обезбедиле заједнице станара.

Конкурисало je 5 заједницa станара, при чему су средства за финансирање радова одобрена за 4 заједнице.

Будући да једна од њих није успела да у остављеном року обезбеди финансијско учешће за извођење радова, укупно 3 зграде у оквиру овогодишњег јавног позива оствариле су право на средства за инвестиционо одржавање зграда и склопиле уговор са општином о финансирању радова.

Укупни фонд у општинском буџету за ове намене у 2021. години износи 1.405.416 динара.

Љиљана Ристановић