У просторијама општинске управе Мали Зворник ће у четвртак 25.12.2014 године, у 09 часова, бити одржана конференција за медије, поводом отварања Ресурс центра за добробит животиња и успешно реализованог пројекта „Добробит за све“ чији је циљ унапређење сточарске производње кроз увођење ORCA високих стандарда добробити животиња.

У протеклих шеснаест месеци, ORCA је у сарадњи са партнерским локалним самоуправама и уз подршклу Министарства пољопривреде, спровела низ истраживања у циљу процене економске исплативости увођења стандарда добробити животиња на фарме у Србији. Такође, реализоване су и обуке фармера, стручне пољопривредне службе и ветеринарска инспекцијам како би се подигли капацитети за примену ORCA стандарда. Поред тога, резултати економских и других анализа разматрани су са државом, откупљивачима, прерађивачима производа животињског порекла – кључним актерима тржишног ланца који могу значајно допринети да стандарди добробити животиња заживе. 

Кроз овај пројекта ORCA је основала Ресурс центар за добробит животиња и опремила пет канцеларија у локалним самоуправа (од који је једна у Малом Зворнику). Циљ Ресурс центра је да обезбеди информације, саветодавну подршку и обуке пољопривредним произвођачима и другим заинтересованим странама, укљученим у пољопривредну производњу. Истовремено, Ресурс центар је и механизам за истраживање и мониторинг стања у овој области и умрежавање свих заинтересованих страна.

ORCA ресурс центар представља почетак организованог, стратешког развоја сточарске производње према ORCA стандардима добробити фармских животиња. Огранци су у директном контакту са пољопривредним произвођачима, а посебан wеб сајт посвећен безбедности хране (www.bezbednosthrane.orca.rs), постаће база релевантних података, истраживања, позива за обуке, семинаре и друге догађаје од користи за кориснике услуга. ORCA ће обезбедити неопходну техничку базу за рад огранака (техничку опрему и канцеларијски простор), док ће партнерска локална самоуправа обезбедити предуслове за рад (простор, запослене и административне трошкове).

Отварање ORCA Ресурс центра за добробит животиња реализује се у оквиру пројекта “Добробит за све” чији је циљ јачање локалне сточарске производње у дунавском региону у Србији, кроз увођење ORCA стандарда добробити фармских животиња у сточарску праксу. Пројекат спроводимо уз подршку Европске уније и Аустријске развојне агенције, а у сарадњи са осам партнерских локалних самоуправа (Сремска Митровица, Богатић, Мали Зворник, Вршац, Велико Градиште, Голубац, Зајечар и Књажевац), Привредном комором Београда и Агенцијом за рурални развој Зајечара. Пројекат подржава Министарство пољопривреде и заштите животне средине.

Детаљније информације о пројекту: www.bezbednosthrane.orca.rs