30.11.2016. године

Одлуком Општинског већа Мали Зворник Бранислав Мишић, дипломирани правник из Малог Зворника, радник Општинске управе, постављен је у протеклој седмици на место општинског правобраниоца.

Овим је по први пут у Малом Зворнику од оснивања општине установљена институција општинског правобранилаштва.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић изјавио је поводом тога да је Општина Мали Зворник на овај начин коначно добила прилику да на прави начин заступа и штити своје правне интересе.

Према његовим речима, захваљујући овој одлуци, послови везани за правобранилаштво одвијаће се много брже и ефикасније, а самим тим и квалитетније, јер ће све неопходне радње обављати лице које је запослено у Општинској управи.

Осим тога, консултације у вези поступака моћи ће да се одвијају на лицу места, без преписке и слања предмета поштом, као што је то до сада рађено, када је интересе Општине Мали Зворник штитило Градско правобранилаштво у Лозници.

Бранислав Мишић, правник из Малог Зворника на место јавног правобраниоца постављен је на мандатни период од четири године.