Кухињски простор Основне школе „Бранко Радичевић“ у Малом Зворнику ускоро ће бити реконструисан и адекватно уређен за обављање исхране ученика и запослених у овој установи.

Обнову школске кантине обезбедила је локална самоуправа, преко Министарства за државну управу и локалну самоуправу (МДУЛС) Републике Србије.

Према речима директорке школе, Стојанке Бугарин, санација кухиње биће реализована у оквиру пројекта „Партнерство за локални развој“, највећим делом средствима Европске инвестиционе банке.

Она је саопштила да ће 75 посто неопходног износа бити обезбеђено преко Европске инвестиционе банке, минимум 15 посто из буџета општине Мали Зворник, а преосталих 10 посто из других извора.

Тендерске поступке у оквиру овог пројекта спроводиће Јединица за имплементацију пројекта, формирана од стране МДУЛС-а, коју чине стручњаци Програма Уједињених нација за развој (УНДП).

Наводећи да простор кухиње Основне школе „Бранко Радичевић“ у Малом Зворнику већ дуже време није у функцији и да му је неопходна санација, ради обезбеђивања одговарајућих санитарних и техничких услова, директорка је ипричала да су представници министарства и локалне самоуправе, заједно са пројектантима, недавно обишли тај простор како би се уверили у каквом је стању.

Бугарин је рекла да у наредном периоду предстоји прикупљање и припрема неопходне документације, а да ће радови на уређењу кухиње почети по завршетку ове процедуре.

Према већ спремном пројекту, нови простор за обављање исхране ученика и запослених у Основној школи „Бранко Радичевић“, када буде завршен, имаће кухињу са две трпезарије, већом и мањом, и биће опремљен савременим кухињским намештајем и апаратима.

Љиљана Ристановић