Predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, obišao je jutros sa zamenikom predsednika opštine, Milisavom Despotovićem i direktorom Javnog komunalnog preduzeća „Drina“, Draganom Krstićem, deonicu vodovoda u Prvomajskoj ulici u Malom Zvorniku, gde je više od 50 dana nekontrolisano isticala voda iz sistema, zbog čega je dolazilo do nestašice vode na izvorištu „Šipad“.

On je saopštio da su radnici JKP „Drina“ sanirali oštećenje, nakon čega je uspostavljeno uredno vodosnabdevanje u ovom delu opštine, te da je od direktora JKP „Drina“ zatražio da utvrdi ko je odgovoran za štetu koja je nastala u ovoj situaciji i protiv odgovornih preduzme odgovarajuće zakonom propisane mere.

Jevtić je rekao da su neki od rukovodilaca u Javnom komunalnom preduzeću „Drina“ znali za ovaj problem, ali da nisu ništa preduzeli kako bi kvar bio blagovremeno otklonjen, te da je gubitak vode u Prvomajskoj ulici delimično uzrokovao nedostatak vode i potrebu za uvođenjem restrikcija tokom noći.

Predsednik opštine Mali Zvornik rekao je će u cilju obezbeđivanja dovoljnih količina vode i urednog vodosnabdevanja u svim delovima opštine biti izvršeno povezivanje vodovoda od stambene zgrade V8 u ulici Kralja Petra I u Malom Zvorniku prema Donjem Naselju, radi smanjenja deficita vode na izvorištu „Šipad“, te da je od direktora JKP „Drina“ saznao da će pomenuti radovi biti izvedeni u sredu, 26. jula.

On je ovom prilikom uputio molbu građanima da iskoriste prednosti koje pružaju savremene tehnologije i preko aplikacije elektronske uprave Opštinskoj upravi ili Javnom komunalnom preduzeću „Drina“ u najkraćem roku prijave kvar na mreži čim se dogodi ili kada ga uoče, te da će nadležne službe nastojati da odreaguju u najkraćem roku.

Adresa preko koje građani putem portala e – uprave mogu da prijave komunalne probleme je: https://euprava.gov.rs/usluge/6777, dok je link portala JKP „Drina“ preko kojeg mogu da prijave kvarove na vodovodnoj mreži: https://prijave.jkpdrina.rs/.

Jevtić je posebno apelovao na građane koji dugo čekaju na intervenciju u slučaju kvara ili nedostaka vode da iskoriste i ovu mogućnost i preko navedenih portala prijave komunalni problem.

On je naveo da kvarove i druge poteškoće u pogledu vodosnabdevanja mogu prijaviti i putem telefona i naveo kontakt osobe i brojeve telefona na koje se mogu javiti u slučaju pojave problema vezanih za vodosnabdevanje.

Jevtić je rekao da građani u slučaju nedostatka vode ili kvara na vodovodnoj mreži mogu da se obrate direktoru JKP „Drina“ Mali Zvornik, Draganu Krstiću, na broj telefona 069/80 46 598, tehničkom direktoru, Draganu Čikariću, na broj 069/80 46 457, šefu Radne jedinice „Vodovod i kanalizacija“, Ljiljani Radić, putem broja telefona 069/80 46 403, komunalnom inspektoru, Miroslavu Markoviću, na broj telefona 069/80 46 207, kao i sekretarici JKP „Drina“ na fiksni telefon, 015/471-577.

„Lotel Media Group“ Loznica/LJ.Ristanović