Општина Мали Зворник обавештава све заинтересоване суграђане да се наставља реализација Акције „Мали Зворник по мери грађана“ у сарадњи са „ХЕЛВЕТАС СРБ“ и да је покренут консултативни процес израде Јавног позива. 

Акција „Мали Зворник по мери грађана“ представља облик укључивања (партиципације) грађана у буџетски процес, кроз омогућавање грађанима да својом иницијативом утичу на трошење дела средстава прикупљених од пореза на имовину.

Реализација прве фазе „Акције“, у сарадњи са представницима Владе Швајцарске, указала нам је на чињеницу да је партиципација процес који је привукао пажњу суграђана, што је директно резултирало реализацијом 9 (девет) пројеката предложених од стране неформалних група грађана, а наведени пројекти реализовани су у 8 (осам) месних заједница, од чега шест сеоских и две градске.

Модел укључивања грађана у буџетски процес који Вам представљамо, захтева интеракцију и сарадњу целокупне заинтересоване заједнице, окупљене око нефоралне групе грађана са Саветодавним телом и стручним службама ЈЛС.

Одлуком о буџету општине Мали Зворник опредељена су средства од 3.000.000,00 динара за реализацију наведене „Акције“, а овај процес на основу Меморандума о сарадњи биће подржан од стране „ХЕЛВЕТАС СРБ“ са додатних 1.950.000,00 динара, што збирно износи 4.950.000,00 динара.

Након завршетка консултативног процеса, биће одређен посебан део (од укупно предвиђених) средстава којима ће директно и искључиво бити кофинансирани и подржани пројекти од стране грађана/грађанки из осетљивих група.

Подсећамо Вас да је на сајту општине Мали Зворник https://malizvornik.ls.gov.rs/ активан банер на линку https://malizvornik.ls.gov.rs/mali-zvornik-po-meri-gradjana, у оквиру ког се можете детаљније информисати о Акцији „Мали Зворник по мери грађана“. Све предлоге, сугестије и смернице, можете нам доставити лично у просторијама општине Мали Зворник (канцеларије 17, 24 и 5) у писаној или усменој форми, као и писменим путем на имејл mzpomerigradjana@gmail.com.

Обавештавамо грађане који тренутно не бораве на територији општине Мали Зворник да ће пријава по јавном позиву бити могућа и путем тзв. Гугл форме, електронским путем, али напомињемо да се овај процес мора ускладити са директним ангажманом на терену, непосредно или путем представника неформалне групе, односно на други адекватан начин предвиђен јавним позивом.

У наредном периоду, обавестићемо Вас о конкретним терминима одржавања консултативних састанака. Термини ће бити конципирани тако да омогуће учешће и запосленима након радног времена, као и осетљивим групама.

Радујемо се конструктивној сарадњи у циљу решавања дела потреба заједнице короз суфинансирање предложених пројеката неформалних група грађана (укључујући ту осетљиве групе и заједнице) и подсећамо Вас да детаљније информације о самом процесу и полазним премисама (начелним критеријумима) можете добити на линку банера https://malizvornik.ls.gov.rs/mali-zvornik-po-meri-gradjana.