Дана 15.05.2019. године у 10 часова у сали Општинског већа општине Мали Зворник одржана је пета седница Комисије  за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Мали Зворник. На састанку је разматран следећи:

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са предходне седнице,
  2. Размена информација,
  3. Разно.