Mali Zvornik, 02.09.2019. godine

Od danas je putem Portala lokalnih poreskih administracija lpa.gov.rs omogućena dodatna usluga – elektronska prijava za utvrđivanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarine).

„Ove godine napravljen je iskorak kada je u pitanju rad Portala lokalnih poreskih administracija i omogućena je još jedna bitna funkcionalnost, a to je da sva pravna lica mogu elektronskim putem da podnesu prijavu za utvrđivanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru – firmarine. Za korišćenje ove elektronske usluge neophodno je korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, a pravna lica od sada elektronsku prijavu firmarine za jedan ili više objekata  u potpunosti mogu da završe preko interneta, bez odlaska na šalter lokalne poreske uprave. Svakako ovde nećemo stati, konstantnim unapređivanjem postojećih usluga i omogućavanjem novih, građanima i privredi želimo da olakšamo administrativne procedure, čekanje u redovima pošaljemo u prošlost, a rad javne uprave stavimo u službu građana, što i jeste jedan od glavnih prioriteta ove Vlade“, rekao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, doc. dr Mihailo Jovanović.

Elektronsku prijavu putem ovog portala može izvršiti lice koje za to ima ovlašćenje prema PEP obrascu, uz kvalifikovani elektronski sertifikat. Učestalost i obaveza podnošenja prijave ostaju isti kao i do sada, u skladu sa odlukama lokalnih samouprava. Prijava se podnosi za sve objekte na teritoriji jedne jedinice lokalne samouprave. Ukoliko se u nekoj opštini prijava podnosi samo kada dođe do promena podataka iz prijave, obveznik će kao i do sada podneti samo prilikom promene, a ukoliko se u nekoj jedinici lokalne samouprave prijava podnosi svake godine (bez obzira da li je bilo izmene ili ne), obveznici će nastaviti da je podnose jednom godišnje.

“Od danas privreda podnosi prijavu za utvrđivanje firmarine elektronski, ne mora da odlazi na šalter svake lokalne samouprave u kojoj posluje, i ne mora da čeka da joj rešenje stigne u poštansko sanduče. Potrebno je samo da se loguje na sistem lpa.gov.rs podnese svoje podatke a uvidom u obaveze, može i odmah da izvrši elektronsko plaćanje. Umesto dva sata, sve se završava za 5 minuta. Štedi se vreme i lokalnim samoupravama, koje su do sad sate gubile na prekucavanje podataka sa papira. Očekujemo da u narednoj godini i Svetska Banka prepozna ovu reformu u svom izveštaju Doing Business, a Srbija da posluži kao model drugim zemljama” – izjavila je Jelena Bojović, direktorka za regulatornu reformu u NALED-u.

Prema njenim rečima, dodatna prednost je to što na portalu svaka firma može da proveri iznos trenutnog zaduženja ili pretplate i da izvrši plaćanje elektronski. Digitalizaciji je pristupljeno iz ugla privrede čime je uspostavljena zaokružena elektronska usluga, a ne samo digitalizacija procedure podnošenja prijave. 

Izvor: NALED