Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 22.12.2014.године, донела је Одлуку о усвајању Плана генералне регулације Мали Зворник.

Извештај о обављеном Јавном увиду >>>

План генералне регулације Мали Зворник >>>

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину >>>

Одлука о усвајању Плана генералне регулације Мали Зворник >>>