11.12.2017. године

Изградњом потисног цевовода и мање црпне станице у Доњој Борини, која је недавно пуштена у рад, Општина Мали Зворник за 40 домаћинстава у другој висинској зони овог села решила је вишегодишњи проблем недостатка здраве пијаће воде, настао као последица мајских поплава 2014. године. Осим овог капиталног пројекта, општина је у текућој години у области водоснабдевања привела крају још два важна пројекта, обнову електро инсталација на изворишту „Копани бунар“ у Малом Зворнику и резервоара прве и друге висинске зоне „Виле“, те санацију пола километра цевовода на водоводној мрежи код Старог моста, такође, оштећеног у поплавама пре три године. 

Према речима председника општине Мали Зворник Зорана Јевтића, наведени пројекти спадају у капиталне субвенције општине и у њихову реализацију у 2017. години уложено је укупно 18 милиона динара.

„У Доњој Борини, недалеко од основне школе, изградили смо мању црпну станицу за препумпавање воде са градског изворишта „Шипад“ на резервоар „Гај“ у овом селу, чиме смо за око 40 домаћинстава обезбедили здраву пијаћу воду. У оквиру овог пројекта изградили смо и 1250 м припадајућег цевовода, што је укупно коштало 7,5 милиона динара“, рекао је Јевтић и додао да је на овај начин у значајној мери решен проблем становништва у Доњој Борини, које је, због повећане концентрације штетних материја у водоводу након поплава, неколико година кроз систем добијало само техничку воду. 

Извођач радова на санацији наведеног дела водоводне мреже било је ЈКП „Дрина“ Мали Зворник, које ће наредне године, у другој фази пројекта, радити на пројектовању и изградњи цевовода за обезбеђење пијаће воде за остале кориснике у другој висинској зони Доње Борине и дела Брасине. Општина Мали Зворник у тај посао уложиће 10 милиона динара. 

Према речима Љиљане Радић, шефице радне јединице „Водовод и канализација“ у ЈКП „Дрина“ Мали Зворник, друга фаза радова подразумева израду пројектно – техничке документације за реконструкцију дела водоводне линије Гај-Клисар-Дунавац у Доњој Борини и Гај-Каменица у Брасини и радове на реконструкцији, чиме ће бити омогућено уредно снабдевање за преостале кориснике у наведеној зони, док ће изворишта Млаква, Заворје и Каменица, због загађења, бити трајно затворени за коришћење. 

У овогодишње капиталне субвенције општине спада и унапређење рада црпне станице на изворишту „Копани бунар“ у Малом Зворнику и резервоара прве и друге висинске зоне „Виле“. У склопу инвестиције, вредне 7,5 милиона динара, извршена је замена дотрајалих електро инсталација у објектима, уз набавку и уградњу нове опреме, електро ормара и једног дизел агрегата, за снабдевање струјом у случају прекида у напајању. 

 Уградњом софтвера за праћење функционисања водоснабдевања, који пружа увид у стање низа параметара, као што је ниво подземних вода у бунару, ниво воденог стуба у резервоарима, праћење рада пумпи и сл., систем водоснабдевања у Малом Зворнику значајно је модернизован, посебно ако се има у виду чињеница да опрема у наведеним објектима није мењана више од 30 година, тачније од инсталирања 80-их година прошлог века. 

Побољшању водоснабдевања у општини значајно је допринела и санација цевовода на водоводној мрежи код Старог моста, оштећеног за време поплава 2014. године. У оквиру радова, укупне вредности око 3 милиона динара, извршена је санација водоводне линије у дужини од 451 м, захваљујући којој ће мештани дела улице Вука Караџића у Малом Зворнику, као бенефит, добити уредно водоснабдевање и одговарајући притисак у воде у цевима у ситуацијама у којима би раније, услед квара, трпели дефицит воде.

Љиљана Ристановић 

{gallery}/2017/2017-12-18_vodovod/{/gallery}