У општини Мали Зворник у току је изградња 7 дечјих игралишта, који ће бити опремљени по савременим стандардима.

Пројекат изградње и опремања дечјих игралишта подржан је од Владе Швајцарске, средствима из стимулативног фонда, освојеним у оквиру успешно реализованог програма реформе пореза на имовину који спроводе Швајцарска агенција за развој и сарадњу и ХЕЛВЕТАС.

Према речима председника општине, Зорана Јевтића, игралишта са новом сертификованом опремом биће изграђена у Брасини, Доњој Борини, Доњем Насељу, насељу Жеграп, у месној заједници Центар, у Сакару и Доњој Трешњици.

Свако игралиште имаће једну централну справу са тобоганом, две љуљашке, две њихлалице, клацкалицу и одговрајући урбани мобилијар.

Подлога ће бити од адекватног материјала за ублажавање пада.

Игралишта ће бити по прописима ограђена, осветљена и обележена.

Вредност изградње игралишта износи 16.159.000 динара, без ПДВ-а, и у целости ће бити финансирана из наградног фонда Владе Швајцарске.

Израду пројектно техничке домунетације и стручни надзор над радовима финансираће општина Мали Зворник.

Извођачи радова, предузећа „I&M Technology 035“ i „Џунгла 035“ доо из Јагодине, имају рок од 45 дана да на подручју општине Мали Зворник изграде 7 дечјих игралишта, појединачне површине у просеку од око 100 метара квадратних.

„С обзиром да је жеља грађана приликом анкетирања о трошењу средстава добијених кроз програм реформе пореза на имовину била санирање или опремање постојећих дечјих игралишта на подручју општине Мали Зворник, локална самоуправа определила се да изврши изградњу и опремање нових игралишта, будући да су пронађена средства која могу бити употребљена за те намене“, рекао је Јевтић.

Он је истакао да је овој одлуци допринело и доношење Правилника о безбедности дечијих игралишта, који дефинише изглед, материјале, безбедносну опрему и све друго што безбедно игралиште мора да поседује.

Правилником је дефинисана и обавеза сертификације сваког дечјег игралишта.

„Како је коришћење средстава наградног фонда условљено улагањем у јавну инфраструктуру која је 100 посто у власништву општине Мали Зворник, делегирали смо 7 локација за које су решени имовински односи и које се налазе у близини урбаних зона“, рекао је Јевтић и додао да ће општина настојати да дечја игралишта изгради и у осталим месним заједницама у општини, у којима буде могла да пронађе општинску парцелу или реши имовинске односе на парцелама.

Он је закључио да у наредном периоду сва постојећа, небезбедна и нефункционална игралишта морају бити уклоњена или прилагођена правилнику.

Љиљана Ристановић