Мали Зворник, 16.04.2018. године

Општина Мали Зворник у Доњој Трешници приводи крају изградњу новог водовода. У оквиру радова протекле седмице завршена је мрежа ниског напона до места предвиђеног за изградњу бунарске кућице и резервоара за воду и почела градња ових објеката. 

Према речима председника општине Зорана Јевтића, капитални пројекат, који општина намерава да заврши током лета, омогућиће одговарајуће водоснабдевање у Доњој Трешници, Амајићу и још неколико околних села и створити услове за проширење водоводне мреже у будућности. 

“Протеклог петка извршили смо примопредају радова изведених на пројектовању и изградњи 1,15 километара мреже ниског напона, до локације бунара и будећег резервоара за воду, у шта је из буџета општине уложено 2.121.600 динара, рекао је Јевтић и додао да су дуж новоизграђеног крака електро мреже поствљена 24 нова бетонска стуба. 

Радове на довођењу струје до главних објеката на водоводној мрежи у Доњој Трешници извело је предузеће “Електроизградња” из Бајине Баште, за око 20 дана, што је, према његовим речима, знатно пре истека предвиђеног рока. 

Јевтић очекује да ће иградња бунарске кућице и резервоара за воду, која је почела ових дана, копањем темења будућег објекта, такође бити завршена без тешкоћа и у планираном року. 

“У изградњу наведене инфраструктуре општина ће уложити 13.376.312,52 динара. Запремина будућег базена износиће 250 м3 и у оквиру његове изградње предвиђено је постављање потисног, повратног и испирног цевовода, дужине од по 160 метара”, објаснио је Јевтић. 

Он је саопштио да је извођење радова, које укључује и набавку неопходне хидромашинске опреме, поверено Монтажно производном предузећу “Јединство” АД из Севојна, које наступа са чланом групе понуђача “Нови Пазар пут” доо из Новог Пазара, а да је рок за завршетак радова 150 радних дана, од дана увођења извођача у посао. 

 Јевтић је подсетио да је у оквиру претходних радова извршена реконструкција постојећег водовода у Доњој Трешници и проширење његових капацитета, уз изградњу 11,5 км новог цевовода, те да ће нови систем бити стављен у функцију одмах по завршеку изградње наведених објеката. 

Љиљана Ристановић

{gallery}/2018/2018-04-05_vodovod_tresnjica{/gallery}