Јуче је у општинској управи Богатић одржан први састанак пројектног тима који ће радити на имплементацији пројекта “Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“, који финансира Европска унија у оквиру грант шеме Програма Еxchange 5.

Општи циљ пројекта јесте стварање предуслова за бржи локални економски развој општина Богатић, Владимирци и Мали Зворник кроз ефикасније управљање имовином на локалном нивоу. Кроз реализацију пројектних активности ове општине ће бити у могућности да успоставе уређен систем управљања имовином и тако испуне један од најзначајнијих задатака локалне самоуправе на плану испуњавања законских обавеза које проистичу из Закона о јавној својини (2011). Пројекат је вредан 193.198 ЕУР и током 18 месеци његове реализације предвиђено је одвијање низа активности, од успостављања општинске организационе структуре за управљање имовином у партнерским општинама, преко набавке непоходне рачунарске и софтверске опреме за управљање јавном својином, до пописа и формирања евиденције општинске имовине како би доношење одлука о њеном располагању било засновано на чињеницама. Поред овога, пројектом је предвиђен и упис података о општинској имовини у Централни регистар Републичке дирекције за имовину, као и израда пројектно-техничка документација за озакоњење једног броја нелегално изграђених објеката у партнерским општинама.

Чланови пројектног тима су током заједничког састанка били у прилици да се упознају са својим задужењима и обавезама на пројекту, подактивностима које ће бити спроведене у свакој партнерској општини, као и начином који ће обезбедити успешну комуникацију унутар пројектног тима, како би реализација пројекта текла према плану и била успешна. Такође, на састанку су договорени кораци који ће бити предузети током прва два месеца реализације пројекта, а који, између осталог, подразумевају потписивање Меморандума о сарадњи између општине Богатић са партнерима на пројекту – општинама Владимирци и Мали Зворник, као и одржавање уводне конференције за новинаре која ће током фебруара бити уприличена у општини Богатић.

Више информација о пројекту “Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“ можете погледати ОВДЕ.