Општинска управа Мали Зворник обавештава грађане да је регистрација стамбених заједница почела 12. јуна. 

Све потребне информације и обрасце можете преузети електронским путем на интернет презентацији Општине Мали Зворник www.malizvornik.rs, а попуњени обрасци и документација предају се на писарници општинске управе Мали Зворник.

Зграде ће у наредних шест месеци морати да бирају председнике скупштине станара. Евиденцију праве локалне самоуправе и шаљу податке у катастар.

До 12. децембра ће све зграде морати да одрже седнице, изаберу управнике и да их упишу у регистар стамбених заједница. Ова веб-апликација званично је почела да се попуњава од понедељка, а развио ју је Републички геодетски завод у сарадњи са Министарством грађевинарства.

Стамбеној заједници као организацији власника посебних делова, новим Законом је дат статус правног лица.

 Свим стамбеним заједницама које нису имале матични број, при регистрацији ће бити додељен, док ће се за добијање пореског идентификационог броја до јануара 2018. године засебно подности захтев у надлежној филијали Пореске управе – објашњавају у РГЗ.

То је електронска база података и докумената у којој ће бити складиштене информације о стамбеним заједницама на територији сваке локалне самоуправе, док ће јединствену, централну и јавну базу водити РГЗ.

Све скупштине станара мораће у наредних шест месеци да се ускладе са новим Законом о становању и одржавању зграда, а то значи да ће и они који већ имају изабране представнике, као и они који их немају, морати да се састану и изаберу управнике. Изабрани представници ће морати да „пререгиструју“ досадашње скупштине станара у стамбене заједнице у општинској, односно градској управи.

Из локалне самоуправе још једном напомињу да је стамбена заједница дужна да поднесе пријаву за упис у регистар у року од 15 дана од дана одржавања седнице.

Поред пријаве потребно је доставити записник и доказ о уплати таксе, уколико је у питању управник зграде који је један од власника посебних физичких делова зграде.

Ако је у питању стамбена заједница која бира професионалног управника, уз записник и доказ о уплати таксе доставља се и уговор о поверавању послова професионалног управљања. Уколико је именован професионални управник у поступку принудне управе, подноси се решење надлежног органа о именовању професионалног управника за принудну управу и доказ о уплати таксе.

Регистрација стамбених заједница је предвиђена као „једношалтерски“ систем, којим се обезбеђује регистровање података о стамбеној заједници на једном месту, а решења о регистрацији стамбених заједница биће јавно доступна на интернет страни Републичког геодетског завода.

Овде можете преузети списак потребне документације и потребне обрасце