Мали Зворник, 14.03.2020. године

Заменом постојећих уличних светиљки новим са ЛЕД технологијом у месној заједници Брасина почели радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник.

Према Уговору склопљеном у поступку Јавне набавке реконструкција јавног осветљења ће бити урађена у сеоским месним заједницама дуж регионалног пута од Брасине до Велике Реке. Наредном фазом ће бити планирана реконструкција расвете у месним заједницама Центар и Доње Насеље, такође дуж регионалног пута.

Према речима председника општине Мали Зворник, Зорана Јевтића, у првој фази радова које покрива овај Уговор биће замењене све постојеће старе и неефикасне светиљке новим ЛЕД светиљкама са ефикаснијим карактеристикама. То ће нам омогућити да рационалније користимо електричну енергију, а заузврат добијемо расвету која ће бити активна током целе ноћи, рекао је Јевтић и додао како радови почињу од месне заједнице Брасина јер је тако проценио Савет за безбедност општине Мали Зворник у циљу превентивног деловања на очувању јавног реда и мира и заштите грађана и њихове имовине због појачаног присуства миграната у тој месној заједници.

Уговорена вредност радова износи око 5,5 милиона динара са ПДВ-ом. Осим саме замене светиљки предвиђена је и испорука и имплементација сервера и софтвера који мора да обезбеди визуализацију комплетне мреже паметних лампи, да омогући надзор и праћење њиховог рада, појединачну контролу и управљање лампи, односно једне или више група светиљки.

{gallery}/2020/2020-03-14_brasina_led_rasveta{/gallery}