Општина Мали Зворник се прикључује кампањи „Да кликнемо заједно“ коју је покренуо програм Swiss PRO уз подршку Владе Швајцарске како би грађанима приближила предности употребе електронских услуга и отворених података на локалном нивоу.

Током реализације пројекта „еУправа у служби грађана Малог Зворника“ креиране су електронске услуге које су доступне путем портала  „еУправе“ и интернет презентације општине Мали Зворник. Свим грађанима је сада омогућено да уместо чекања у редовима и додатних трошкова могу електронски да користе бројне услуге из надлежности локалне самоуправе. Тренутно су грађанима на располагању услуге подношења захтева за накнаду зараде за време породиљског одсуства, за накнаду за вантелесну оплодњу, захтев за издавање информације о локацији, као и могућности пријаве комуналних проблема и подношење представки комуналној, саобраћајној или инспекцији за заштиту животне средине.

Детаљније информације о услугама су доступне на порталу „еУправе“ и интернет презентацији општине Мали Зворник.

Да би помогли регистрацију грађана на порталу еУправе, што је предуслов за коришћење електронских услуга, у Општинској управи општине Мали Зворник су отворена два шалтера за регистрацију еГрађанина. Шалтери се налазе у локалној пореској администрацији и шалтер сали услужног центра. Да би регистровали свој налог грађанима је потребан важећи идентификациони документ (лична карта или пасош), приватна електронска адреса и мобилни уређај (телефон или таблет) са инсталираном апликацијом Consent ID. За додатне информације и помоћ око инсталације грађани се могу обратити и Служби за информационе технологије општинске управе.

Грађанима су већ од раније били у могућности да електронским путем користе многе услуге са државног и локалног нивоа, као што су услуге еБеба, еВртић, еУпис, и друге.