Услуге социјалне заштите „Помоћ у кући“ за старија лица и одрасле особе са инвалидитетом на подручју општине Мали Зворник локална самоуправа у септембру текуће године обезбедила је за 29 лица, између 65 и 85 година живота.

„Пружање ове услуге за 28 корисника у селима и 1 корисника у урбаном делу општине реализовано је у сарадњи са Домом за смештај одраслих и старих лица „Царски конак“ из Тршића и биће настављено и убудуће“, рекао је председник општине, Зоран Јевтић.

Услуге које обухвата програм подршке старим лицима јесу помоћ у обезбеђивању хране, набавка намирница, припрема лаких оброка, одржавање хигијене посуђа, помоћ у одржавању хигијене одеће, постељине, стана, набавка лекова, одвођење лекару и слично.

У извештају поменуте установе о реализацији услуге „Помоћ у кући“ у општини Мали Зворник, наведено је да је помоћ пружена за 19 корисника који живе сами у старачком домаћинству и 10 корисника у двочланом домаћинству, у којем живе заједно са супружницима.

Здравствени статус корисника је различит.

Већи део њих има хронична обољења карактеристична за њихову животну доб.

Потпуно покретно је 18 корисника, отежано и трајно ограничено у кретању је 8, док су 3 корисника трајно непокретна.

Међу корисницима су 2 инвалидна лица, чији инвалидитет се огледа у оштећењу или губитку слушне функције.

Током месеца септембра извршено је 220 посета корисника.

Ангажоване су 4 геронтодомаћице које су успешно пружиле све потребне услуге и помоћ свим корисницима.

Од укупног броја корисника, за њих 5 услуга „Помоћ у кући“ пружана је једном недељно, за 17 корисника два пута недељно и за 7 корисника три пута недељно, наведено је у извештају.

Приликом пружања услуга, предузимане су и примењиване све прописане мере ради заштите од заразне болести Ковид – 19.

Љиљана Ристановић