30.11.2017. године 

Општинско веће Мали Зворник усвојило је јуче решење којим су одређене просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину, захваљујући чему ће грађани ове општине у новој години за станове у првој зони становања и непокретности у селима плаћати мањи порез на имовину, у односу на 2017. годину. 

Просечна цена квадратног метра непокретности, која је основ за утврђивање пореза на имовину на локалу, за станове у првој зони становања у Малом Зворнику смањена је са 47.153,26 динара на 39.716,97 динара. У с кладу с тим, примера ради, власници станова у првој зони, површине 60 м2, који у њима станују, уместо досадашњих 4.209 динара пореза на имовину, у новој години платиће 3.507 динара. 

Поводом усвајања наведених пореских олакшица, председник општине Зоран Јевтић изјавио је да је власт у Малом Зворнику тиме показала да води одговорну пореску политику и ради у интересу свих грађана општине. 

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину>>>

У Саопштењу за јавност издатом из његовог кабинета, поводом усвојеног решења, наведено је да ће власници станова, кућа за становање и гаража у трећој зони општине Мали Зворник, која представља сеоско подручје, у 2018. години такође плаћати мањи износ пореза на имовину, у односу на текућу годину, јер је просечна цена 1 м2 куће за становање у селима смањена са 16.580,00 на 14.924,60 динара. 

Сагласно новој цени, уз умањење за амортизацију, које износи 0,8 % годишње, примера ради, власници кућа за становање у сеоском подручју, површине 100 м2, који у њима станују, уместо досадашњих 2.467 динара, у 2018. години платиће 2.196 динара, објашњено је у саопштењу. 

За власнике кућа за становање, пословних зграда и гаража у првој зони, висина пореза на имовину у 2018. години остаће иста као у 2017. години, јер није било промена у погледу просечне цене квадрата наведених врста непокретности у овој зони. 

Из истог разлога порез на имовину у следећој години биће непромењен и за власнике станова, кућа за становање, пословних зграда и гаража у другој зони општине Мали Зворник, наведено је у саопштењу, уз напомену да овај износ није мењан од 2013. године. 

Љиљана Ристановић

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину>>>