Локални путеви на подручју општине Мали Зворник који нису предвиђени за асфалтирање у 2022. години биће посути сепарисаном ризлом.

Посипање путева ризлом предвиђено је у свим месним заједницама, у оквиру уређења локалне путне мреже које организује и финансира локална самоуправа.

Тренутно је актуелно посипање локалних путева сепарисаном ризлом у Борини, Брасини и Радаљу, након чега ће уследити радови у осталим месним заједницама у општини.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић