На 49 породичних кућа у општини Мали Зворник до 01. јуна 2022. године биће изведени неки од радова за побољшање енергетске ефикасности стамбених објеката, у оквиру суфинансирања ових радова од стране Министарства рударства и енергетике Републике Србије и локалне самоуправе.

Уговоре о финансијској подршци за реализацију мера унапређења енергетске ефикасности породичних кућа са власницима који су се пријавили за коришћење субвенција државе у овој области и извођачима радова председник општине, Зоран Јевтић, потписао је у петак, 24. децембра.

Грађани у Малом Зворнику користиће 3 врсте субвенција од понуђених 6 мера подршке које је прописало надлежно министарство.

За изолацију спољних зидова определило се 6 власника породичних кућа, за замену столарије 31, док ће субвенције за инсталирање нових котлова за грејање на пелет, брикет или дрвну сечку користити 12 власника кућа са подручја малозворничке општине.

Локална самоуправа обезбедила је у буџету укупно 14.000.000 динара за ову намену, при чему је 50 посто добијено од Републике Србије, преко Министарства рударства и енергетике, док је остатак издвојила из сопствених извора.

Од наведеног износа, за суфинансирање радова у оквиру 49 потписаних уговора биће утрошено око 4.000.000 динара, док ће преостали износ остати неутрошен, услед недовољног интересовања грађана за ову врсту субвенција.

Преко субвенција за унапређење енергетске ефикасности породичних кућа, општина ће суфинансирати до 50 посто прихватљивих трошкова за радове и утрошене материјале, док су корисници субвенција дужни да обезбеде остатак средстава.

За извођење радова пријавило се укупно 7 предузећа са подручја Мачванског округа, који се баве неком од делатности у области поменутих субвенционисаних мера.

Сарадник у Општинској управи Мали Зворник, Александра Зекић, мастер инжењер грађевинарства, објаснила је да постављање термичке изолације спољних зидова, крова и таваница на породичним стамбеним објектима не подразумева посебан дизајн фасада и радове на појединачним етажама стамбених објеката.

Замена столарије подразумева замену спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима на породичним стамбеним објектима, док трећа мера укључује набавку и инсталацију котлова или етажних пећи на дрвни пелет, брикет, сечку или пиролизу дрвета за породичне стамбене објекте.

За преостале 2 врсте субвенција, које укључују набавку и уградњу топлотних пумпи за породичне стамбене објекте, као и набавку и инсталацију соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на породичним стамбеним објектима, није било пријављених грађана.

Општина Мали Зворник конкурисаће у јануару 2022. године на новом јавном позиву Министарства рударства и енергетике Републике Србије за локалне самоуправе за средства намењена унапређењу енергетске ефикасности и покушати да обухвати и стамбене зграде, односно стамбене јединице у зградама и обезбеди субвенције и за ову категорију објеката.

Љиљана Ристановић