Република Србија
Општина Мали Зворник
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број.06 – 1632
Дана: 17.10.2014. године
Мали Зворник 

П О З И В 

            Дана 23.10.2014. године, у сали Скупштине општине Мали Зворник, ул. Краља Перта I, бр.38, од 12:00 до 13:00 часова, одржаће се јавна расправа о: 

1.  Извештају о раду Општинске управе општине Мали Зворник за 2013. годину,

Преузмите Извештај >>>

2.  Извештају о пословању Дома здравља ,,Мали Зворник“ из Малог Зворника за 2013. годину и

Преузмите Извештај >>>

3.  Извештају о раду предшколске установе ,,Црвенкапа“ Мали Зворник за радну 2013/2014 годину.

Преузмите Извештај >>>

             Сва заинтересована лица позивамо да присуствују јавној расправи. 

            Сви предметни извештаји се могу видети на огласној табли у згради Општине. Ваше коментаре, мишљења и примедбе можете проследити и путем електронске поште на адресу: opstinamalizvornik@gmail.com 

 

                                                          Председник СО
                                                     мр Милан Тодоровић.с.р.