Република Србија
Општина Мали Зворник
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број.06 – 1867
Дана: 21.11.2014. године
Мали Зворник 

П О З И В

 

       Дана 26.11.2014. године, у сали Скупштине општине Мали Зворник, ул. Краља Перта I, бр.38, у 13 часова, одржаће се јавна расправа о: 

1.  Предлогу одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2014. годину. 

       Сва заинтересована лица позивамо да присуствују јавној расправи. 

       Наведени Предлог се може видети на огласној табли у згради Општине као и на веб-сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs.  Ваше коментаре, мишљења и примедбе можете проследити и путем електронске поште на адресу: opstinamalizvornik@gmail.com

  

                                                                Председник СО
                                                      мр Милан Тодоровић.с.р.

преузмите Предлог Одлуке