Sva zainteresovana fizička i pravna lica pozivamo da dana 22.05.2018. godine, sa početkom u 13 časova, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38 Mali Zvornik, prisustvuju Javnoj raspravi na kojoj će se razmatrati: 

       1. Predlog Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2018. godinu.

Navedeni akt može se videti na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i na opštinskom sajtu www.malizvornik.rs. Vaše komentare, mišljenja i primedbe možete proslediti i putem elektronske pošte na adresu: opstinamalizvornik@gmail.com.

Republika Srbija
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj: 06 – 1007/2018-2
Dana: 18.05.2018. godine
Mali Zvornik  

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

 

Sva zainteresovana fizička i pravna lica pozivamo da dana 22.05.2018. godine, sa početkom u 13 časova, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38 Mali Zvornik, prisustvuju Javnoj raspravi na kojoj će se razmatrati: 

       1. Predlog Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2018. godinu.

Navedeni akt može se videti na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i na opštinskom sajtu www.malizvornik.rs. Vaše komentare, mišljenja i primedbe možete proslediti i putem elektronske pošte na adresu: opstinamalizvornik@gmail.com. 

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE

Radovan Tadić, s.r.